Näringslivet i Gällivare

är starkt och framgångsrikt. Här finns en genuin industritradition och ett näringsliv med hög förändringstakt. För att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv är samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning viktiga utvecklingsområden.