Tjällosning

Ett beslut om dispens från viktbestämmelserna innehåller alltid ett villkor om att dispensinnehavaren under tjällossningsperioden ska samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt.

Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.