Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt cirka en vecka. Om ansökan som inte är komplett tar längre tid att handlägga, eftersom vi måste inhämta kompletterande uppgifter innan vi kan behandla din ansökan. Handläggningstiden kan också bli längre för ärenden som kräver vidare utredningar eller yttranden från andra myndigheter.

Vi rekommenderar att 

  • Ansökan skickas till oss i så god tid som möjligt.
  • Använda Trafikverkets blankett när ni ansöker för dispens.
  • Ni gör er ansökan komplett från början.
  • Ni skickar in ansökan via mejl till transportdispenser@gallivare.se .


Vid frågor och funderingar 

Magnus Sundin, driftingenjör
Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000