Avgifter

Gällivare kommun tar ut en avgift för varje ensklid ansökan. Observera att avgiften tas ut även om det blir avslag på ansökan. Observera att vid speciella ärenden kan avgiften bli högre.

Taxor för 2022

Taxa för transportdispenserVid frågor och funderingar 

Magnus Sundin, driftingenjör
Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000