Hastighetsplan

Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Utom tätbebyggt område är högsta tillåtna hastighet 70 kilometer i timmen (bashastighet). 

Trafikverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen (TrF3kap.§17).

Enligt handboken Rätt fart i staden bör inom tätbebyggt område främst hastighetsgränserna 30-, 40- och 50 kilometer i timmen användas vid nya beslut om högsta tillåtna hastighet.

Att känna till de lokala trafikföreskrifterna är en trygghet för dig som trafikant. Det är också en trygghet för andra trafikanter. Både lokala och rikstäckande trafikföreskrifter finns därför samlade i  en rikstäckande databas kallad RDT.

Gällivare Kommuns Hastighetsplan