Torghandel

Allmänna försäljningsplatser, nedan kallade salutorg, är i Gällivare kommun anordnade mellan ”Gröna skolan” och ”Centralskolan”, söder om Storgatan.