Öppning av infart

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att din infart öppnas efter plogning/snöröjning. Om du inte vill/kan göra det själv kan du anlita ett företag/entreprenör för uppdraget.