Information om skador

I Gällivare kommuns uppdrag ingår underhållsåtgärder som plogning och sandning. Det medför ibland vissa olägenheter för fastighetsägare med egendom utefter vägen. Det går dessvärre inte alltid att undvika att skador uppkommer i samband med plogning och sandning.

 Plogskador
Kommunen skiljer på skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom påkörning.

Snötryck uppstår till exempel när en plog flyttar snö från vägen till sidan av vägen. Staket, brevlådor och annan egendom som är placerad nära allmän väg måste vara dimensionerad för att hålla för detta snötryck. Vi ersätter inte skador som är orsakade av snötryck från vanlig plogning.

 Vid skador orsakade av påkörning utgår i regel ersättning, om inte omständigheterna visar att kommunen/entreprenören varit så försiktig som det är rimligt att kräva.

 Vid den juridiska bedömningen tas även hänsyn till var skadat föremål är placerat. Om en brevlåda eller staket, som blir skadat, är placerad nära vägen minskar möjligheten att få ersättning för skadan.

 Begäran om skadestånd

 Anmälan om skadestånd för skador på staket, brevlådor, häckar eller annan egendom sker genom en skrivelse till Gällivare kommun. Adressuppgifter finns under fliken Kontaktuppgifter.Kontaktuppgifter:

Gällivare kommun
Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare
0970-818 000