Parkeringsskyltar

Det är inte alltid så enkelt att förstå parkeringsskyltarna. Gällivare Kommun försöker att undvika långa krångliga kombinationer av vägmärken som är jättesvåra att tyda. Ibland behövs det olika villkor för parkering för att underlätta snöröjningen, trafikflödet osv.

På tabellen nedan  finner du information om vad olika parkeringsskyltar betyder. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).Vid frågor  kontakta:
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000