Förbud mot att parkera fordon

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet. Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inget annat anges. Vissa förbudsmärken har ett slutmärke och då gäller förbudet fram till slutmärket.

 

Om ett förbudsmärke visas på ett områdesmärke gäller förbudet i hela området. I den här situationen gäller förbud mot parkering i hela området. Det innebär att du inte får parkera någonstans i hela området förutom på utmärkta parkeringsplatser. Områdesförbudet gäller fram till där slutmärke för område  är uppsatt.Vid frågor kontakta:
Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000