Skyltar och regler

Trafikförordning (1998:1276) finns generella bestämmelser och de anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. Dessa hittar du på Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen, är en sajt som Transportstyrelsen ansvarar för. Där ska alla föreskrifter  kunna hittas – för att vara giltiga.     

 Om ni har problem att förstå skyltningen och/eller tveksam över vad som gäller 

– Kontakta oss eller ännu bättre leta reda på en parkeringsvakt, de har informationen om vad vägmärkena innebär.

– Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa hittar du på Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen, är en sajt som Transportstyrelsen ansvarar för. Där ska alla föreskrifter  kunna hittas – för att vara giltiga.                                       Vid frågor kontakta:
Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000