Olovlig parkering på privat mark

När ett fordon ställs på privat mark mot markägarens vilja kan markägaren få hjälp av kommunen att hitta ägaruppgifter på fordonet och en eventuell fordonsflytt.

Fordonet ska ha stått olovligt parkerad, på den privata marken, i minst sju dygn innan markägaren kan börja processen för att få den flyttad.

Markägaren måste själv:

  • underrätta fordonsägaren om att fordonet står olovligt på privat mark och måste flyttas. Det kan ske muntligt eller via REK brev, rekommenderat brev med mottagningsbevis.
  • föra protokoll eller anteckningar över sin kontakt, eller sina kontaktförsök, med fordonsägaren. Kom ihåg att anteckna datum.
  • kontakta kommunen och be om hjälp via blanketten "Begäran om flyttning av fordon på privat mark", finns under relaterade dokument.

Kommunen kan flytta fordonet tidigast 30 dagar efter det att markägaren påbörjat sina försök att underrätta fordonsägaren.

Blankett_begäran av flyttning av fordon på privatmark

Fordonsvrak får flyttas omedelbart av kommunen även från privat mark.

Ett fordonsvrak som flyttas av kommunen tillfaller omedelbart kommunen (6 § LFF) och ska som huvudregel skrotas så snart möjligt (3 § LFF).Vid frågor, kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör

0970-818 000