Närmaste inlämningsställe för Gällivare

Om du vill hjälpa oss att hålla snyggt och rent kan du transportera ditt skrotfordon till Kuusakoski i Gällivare som är auktoriserad att ta emot skrotbilar. Du kan läsa mer på https://www.kuusakoski.com/sv/sweden/

Kontaktuppgifter för Kuusakoski Gällivare: 

Återvinningsterminal
Exportvägen 8, 982 38 Gällivare
0970 137 62

gallivare@kuusakoski.com

Du kan läsa mer om skrotbilar på www.bilretur.se som är Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar.

Information om skrotning och avregistrering

När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. I många fall lämnar mottagaren denna information till oss via dator. Då behöver inget mottagningsbevis skickas in.

Ha med dig registreringsbeviset

När du lämnar in ditt fordon för skrotning ska du ha med dig Del 2 av registreringsbeviset. Registreringsbeviset består av två delar, del 1 som är blå och del 2 som är gul. Registreringsbeviset ska mottagaren ta hand om.Den gamla sortens registreringsbevis är fortfarande giltigt, om du inte har fått ett nytt tvådelat registreringsbevis.Observera att du måste ha det senast utfärdade registreringsbeviset.


Vid frågor, kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör

0970-818 000