Avgifter och taxor

Fordonsägaren är skyldig att betala för flyttningskostnader samt övriga kostnader som flyttningen medför.

Vid flyttning från privat mark förbinder sig markägaren att betala dessa kostnader om fordonsägaren inte betalar.

Skrotbilar kan stå ägaren dyrt

Förutom taxor, taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar och taxa för skrotbilshantering inkl. bortforsling och skrotning, tillkommer även andra kostnader såsom Bärgningskostnader, Miljöavgift (t.ex husvagnar), Värderingskostnad (protokoll). 

Taxor för 2022

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar

Taxa för skrotbilshantering inklusive bortforsling och skrotningVid frågor, kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör

0970-818 000