Skrotbilar

Skrotbilar/fordonsvrak/avställda fordon dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämplig plats. Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

Kommunalt och statligt ansvar

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lag om flytt av fordon i vissa fall samt förordning om flytt av fordon i vissa fall. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak ”ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde” (SFS 1982:129 §1 punkt 3).Kontakt:

Du kan anmäla skrotbilar via vår felanmälan:

Tel: 0970-818 213 eller via vår hemsida: www.gellivare.se/felanmalan.

Du kan även gratis ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök i appstore/playbutik efter felanmälan Gällivare

Vid frågor, kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör

0970-818 000

Publikationer om flytt av fordon (Sveriges Kommuner och Regioner publikationsdatabas)

Flyttning av fordon - Handbok