Skotertrafik på allmän väg

Gällivare kommun kommer även i år att tillåta skotertrafik på allmän väg inom utvalda områden för att öka tillgängligheten till skoterlederna.