Support och hjälp
Vid tekniska frågor kring enkäten, kontakta
Entergate AB
helpdesk@entergate.se
035-15 59 09

För frågor kring Gällivare kommuns arbete med enkäten vänligen kontakta
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
nurnihal.fjellstrom@gallivare.se
0970-81 80 00