Vid förlängning av PRH-tillståndet

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid och förnyas inte automatiskt. För varje ny tillståndsperiod krävs en ny ansökan. Observera att det ska följa med ett läkarintyg som intygar rörelsehinder med varje ansökan, oavsett om du erhållit tillståndet tidigare, detta på grund av att det förekommit missbruk.

Om du vill ansöka på nytt ska du göra det 2-3 månader innan tillståndet upphör att gälla. Vi gör en ny prövning utifrån den situation som gäller vid det nya ansökningstillfället.

Du ansöker med samma ansökningsblankett skickar in ett nytt läkarintyg.

Både ansökningsblankett och läkarintyg kan lämnas till kontaktcenter alternativt skickas till:

Gällivare Kommun
Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Kom ihåg att vara ute i god tid inför sommaren om du ska förnya ditt parkeringstillstånd.