Vart hämtar jag tillståndet

Tillståndet måste i de flesta fall hämtas av den sökande personligen för att identitet, foto och namnteckning ska kunna styrkas.

Tillståndet hämtar du på kommunväxeln.