Var gäller inte tillståndet?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

1.  På tomtmark, om inte ägaren medgivit det

Hur ser du att det är tomtmark?
Vid infarten till parkeringsplatsen finns skylt med tilläggstavla med namnet och telefonnummret till företaget som övervakar parkeringen. På allmänna kommunala parkeringsplatser finns normalt inte en sådan tilläggstavla.

2.  Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillstånd.

3.  På platser för ett visst ändamål, till exempel lastplats, vändplats eller taxiplats

4.  På plats för visst fordonsslag, till exempel buss

5.  I gångfartsområde (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad plats)

6.  På huvudled