Stulet, tappat, hittat parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Vid stöld av parkeringstillståndet

Parkeringstillstånd är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Förlorat parkeringstillstånd

Om du förlorar ditt tillstånd eller om det blir stulet, ska du göra en polisanmälan och en ny ansökan. Skicka ansökningsblanketten och kopia på polisanmälan till samhällsbyggnadskontoret. Vi spärrar tillstån­det och tillverkar ett nytt med samma giltighetstid. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt. Du ska därför hantera tillståndet som en värdehandling. Om du tappat bort ditt parkeringstillstånd, men hittar det igen ska du meddela det till oss.

Upphittat parkeringstillstånd

Upphittat parkeringstillstånd ska lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.