Så här använder du parkeringstillståndet för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är personligt
Tillståndet är personligt och kan användas i olika bilar.

Förare
Som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.

Passagerare
Om du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får det bara användas när du själv är med i bilen vid parkering.

Parkeringstillståndet får inte lånas ut
Du får inte låna ut ditt tillstånd till någon annan, detta är missbruk. Vid upprepat missbruk spärrar och återkallar vi tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara synligt
Placera tillståndet i bilens främre del med giltighetstid och serienummer uppåt så att det är väl synligt och läsbart i sin helhet utifrån. Du får inte använda en kopia på tillståndet när du parkerar.

Upphört tillstånd
Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till kommunen.

Återkallelse av tillståndet
Ett parkeringstillstånd som inte används på ett korrekt sätt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.