Vid frågor och funderingar runt Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000