Överklaga beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du överklaga det. Det måste du göra inom tre veckor efter att du fått beslutet. I din överklagan ska du skriva:

•vilket beslut du överklagar (du kan också bifoga en kopia av beslutet)
•hur du vill ändra beslutet
•ditt namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Gällivare Kommun
Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Märk kuvertet med ”Parkeringstillstånd”.

När din överklagan kommit in

Om din överklagan har kommit in i rätt tid tar vi upp ditt ärende igen. Om vi väljer att inte ändra beslutet skickar vi det vidare till Länsstyrelsen som bedömer om beslutet ska ändras.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas.