När beviljas inte parkeringstillstånd?

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

  • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte får tillstånd.

  • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräckligt för tillstånd.

  • Mag- och tarmproblem anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd till exempel kan det vara tarminfektion eller inkontinens som medför akuta toalettbesök.

  • Enbart behov av att parkera på bred plats, till exempel på grund av svårigheter att kliva i och ut ur bilen berättigar inte till parkeringstillstånd.

  • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.

  • I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid bedömning av gångsträckan med bästa möjliga hjälpmedel inklusive vilopauser.