Hur länge gäller tillståndet

Det gäller under en viss tidsperiod, dock max 5 år.
När tillståndet ska förnyas kan det eventuellt behövas ett nytt utlåtande från läkare.