Giltighet och användning

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,

  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,

  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt

  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

 Vid frågor och funderingar kring parkeringar och parkeringstillstånd kontakta:

Niklas Nyberg, driftingenjör
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000