Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Det kostar ingenting att ansöka om tillståndet och det hanteras av teknikavdelningen på Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

För att få parkeringstillstånd behöver du följande med din ansökan.

•Kopia av ditt körkort (ansökan som förare)
•Ett välliknande foto av den sökande
•Namnteckning 
•Läkarintyg

Både ansökningsblankett och läkarintyg kan lämnas till kommun växeln alternativt skickas till:


Gällivare Kommun

Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Märk kuvertet med ”Parkeringstillstånd”.

Du kan bara ansöka som förare eller passagerare. Du kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.

Den genomsnittliga handläggningstiden är ca 4 veckor fr.om. att ansökan inkommit till Servicecenter.

Under semesterperioden kan handläggningstiden bli längre.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten parkeringstillstånd tillsammans med läkarintygblanketten för rörelsehindrad här.

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Här hittar du information om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).