Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Lokala trafikföreskrifter handläggs av Teknikavdelningen på Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Samtliga av Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter finns tillsammans med Länsstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter publicerade på Transportstyrelsens Rikstäckande databas för trafikföreskrifter även kallat RDT. På hemsidan kan du välja att se hela föreskiftsregistret eller söka efter en specifik föreskrift på en viss gata eller väg.

Information om Gällivares vägnät tillexempel bärighetsklasser ex. BK2 finns dessa registrerade på NVDB (nationell vägdatabas) som tillhandahålls av Trafikverket och uppdateras av samtliga Svergies kommuner och Trafikverket.

Tillfällig lokaltrafikföreskrift

I vissa situationer kan de vara för trafikens säkerhet att ändra på dem lokala trafikföreskrifterna, vanligast i samband med ombyggnationer i närheten av eller på väg och det är möjligt att ansökna om sådana tillfälliga föreskifter. Märk ansökan med ansökan om tillfällig LTF och skicka in till sam@gallivare.se.

Tänk på att vara ute i god tid då handläggningen är 4-8 veckor.

 Vid frågor och funderingar kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000