Långtidsparkering för resenärer

För personer som ska resa med exempelvis buss eller tåg och behöver parkering finns möjlighet till en långtidsparkering inom parkeringsområden nedan (Godsgatan 10). Observera att längsta tillåtna parkeringstid är 4 dygn.