Flyttning av fordon

Om du parkerar fel kan ditt fordon komma att flyttas. Kommunen, polisen eller Trafikverkets regioner kan besluta om flyttning. Flyttning kan bland annat bli aktuell om fordonet har parkerats:

• så att det hindrar trafik eller utgör fara

• så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg

• oavbrutet på samma plats under minst tre dygn

• på en parkeringsplats för rörelsehindrade

• i ett körfält eller på en körbana för fordon i linjetrafik

• på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält

• på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Fordonet kan också flyttas om det är belagt med körförbud, saknar registreringsskylt, inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt, saknar trafikförsäkring eller att ägaren har skulder avseende felparkeringsavgifter på mer än 5000 kronor. Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats.

Som ägare är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommer i samband flyttningen av fordonet.

Polisen ska underrättas när kommunen eller Trafikverkets region beslutar om flyttning av fordon. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.Vid frågor och funderingar vänligen kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

Anmäl att ett fordon står felparkerat på allmän platsmark