Datumparkering

Datumparkeringen är till för att underlätta för snöröjning, halkbekämpning och gatusopning. Det innebär att du, nattetid, måste ställa ditt fordon på olika sidor av gatan beroende på om det är udda eller jämnt datum.

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du alla dagar under perioden 1 oktober till 15 juni, mellan klockan 02.00-08.00:

  • inte får parkera på sida med jämnt gatunummer på natt med jämnt datum.
  • inte får parkera på sida med udda gatunummer på natt med udda datum.

Kom ihåg att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad!

Om du bryter mot reglerna för datum­parkering riskerar du att måsta betala felparkeringsavgift. 

Om du parkerar på dagtid eller mellan 16 juni – 30 sept. spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på men högsta tillåtna tid för parkering längs gatorna är 24 timmar.

Kom ihåg-knep

Du parkerar ofta på kvällen före midnatt och datumparkeringen börjar gälla först efter midnatt. Då är det enklare att tänka vad du får göra istället för vad du inte får göra:

  • Är det ojämnt datum ikväll? Då ställer du dig på ojämnt gatunummer.

  • Är det jämnt datum ikväll? Då ställer du dig på jämnt gatunummer. 

Från midnatt blir det rätt!

OBS! När månadens sista dag har ojämnt datum kan du inte använda detta kom-ihåg-knep (31 januari, 29 februari - skottår, 31 mars, 31 maj, 31 oktober och 31 december). Då blir det två ojämna datum efter varandra.

Exempel 1

Det är den 5 november och klockan är 8 på kvällen (20:00) . Du ska parkera bilen på gatan över natten. Du får parkera på båda sidor av gatan till kl 02:00. Efter midnatt är det den 6 november; ett jämnt datum. Reglerna säger att då är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har jämna gatunummer. Men du har ju ställt din bil redan vid klockan 8 på den sida av gatan som har udda gatunummer; där det är tillåtet att stå.

 

Exempel 2

Det är den 31 december och klockan är 10 på kvällen. Du ska parkera bilen på gatan över natten. Efter midnatt är det den 1 januari som, liksom 31 december, är ett ojämnt datum. Ojämnt datum är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har udda gatunummer. Parkera på den sida av gatan som har jämna gatunummer.
Vid frågor och funderingar vänligen kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000