Parkera

Avsikten med regler om parkering är att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trivsel. För att uppnå dessa mål tillsammans med goda förutsättningar för snöröjningen kommer parkeringsövervakningen att utökas under hela snösäsongen.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla gångbanor fria från parkerade bilar, andra motordrivna fordon samt släp och husvagnar. Fordon hänvisas till avsedda parkeringsplatser eller till egen tomt/gård.Tänk även på att de vändplatser som finns ska hållas fria och inte är avsedda för parkering eller uppställning av bilar, släpvagnar eller liknande. Det är heller inte tillåtet att ställa upp fordon utanför vägar och gator/i terräng.

All parkering måste ske på anvisad plats. Som trafikant har man skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken. I Transportstyrelsens broschyr, stanna och parkera, hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Avgiftsfri parkering

Inom Gällivare kommun har vi avgiftsfri parkering på kommunala parkeringar. Vi tillämpar parkeringsskiva på vissa kommunala parkeringsplatserna där det är skyltat om två eller tre timmars parkering och symbolen för P-skiva finns med.

Hjälp oss att hjälpa er genom att tänka på:

  • Datumparkering gäller inom tätorterna mellan 02:00-08:00 (gäller under perioden 1/10-15/6). Detta innebär tillåten parkering: udda datum- jämt husnummer, jämt datum- udda husnummer.

  • Parkering efter huvudled är förbjuden.

  • Parkering i närhet av korsning/övergångsställen, ej närmare än 10m.

  • Långtidsparkering på kommunens parkeringsplatser är förbjuden.

  • På Storgatan i Centrala Gällivare är parkeringstiden begränsad till 2 timmar på båda sidor och på Malmbergsvägen finns både 2 och 3 timmars parkeringsplatser.

  • Parkeringstiden är tidsbegränsad för att öka omsättningen på parkeringsplatserna, vilket avses gynna handeln på affärsgatorna.

 Vid frågor och funderingar kring parkeringar och parkeringstillstånd kontakta:

Niklas Nyberg, driftingenjör
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000