Kommunala gator/vägar

Information om vägnätet i Gällivare som tillexempel väghållare, bärighetsklasser mm. finns dessa registrerade på NVDB (nationell vägdatabas) som tillhandahålls av Trafikverket och uppdateras av samtliga Svergies kommuner och Trafikverket.