Gång- och cykelvägar

I centrala delarna av Gällivare finns ett nät av gång- och cykelvägar som gör att man kan ta sig Gällivare - Malmberget - Koskullskulle till fots eller med cykel. Här kan du se hela nätet av gång- och cykelvägar, I och med att Gällivare är inne i en samhällsomvandlig innehåller kartan även de gång och cykelvägar som av en eller annan anledning inte driftas något mer. Om du vill se kartan mer uppdelad så kan du klicka här.

Snöröjning och halkbekämpning  

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att få så god standard som möjligt och till vår hjälp har vi bra utrustning och duktig personal, samt ett antal entreprenörer. 

Snöröjningen sker, med hänsyn till boende, inte mellan klockan 22.00-03.00. Snöröjningen skall i sin helhet vara klar efter 12 timmar.
Halkbekämpningen på våra gång- och cykelvägar utförs kontinuerligt vid halka med prioritering på Gällivare och Malmbergets centrum, trottoarer, Kärleksstigen samt skolvägar. 

Vårstädning av gång- och cykelvägar
När snön smält undan och halkbekämpningsperioden är över sopas sanden från gång- och cykelvägarna. Det pågår till omkring mitten av juni.
Områdena omkring gång- och cykelvägar städas när snön smält bort. För att effektivisera detta brukar vi anlita extra resurser.   Kontakt:

Felanmälan 0970-818 213

Du kan även göra din felanmälan här på hemsidan eller ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök på felanmälan Gällivare kommun.

Vid frågor, kontakta:

0970-818 000