Förslag på parkeringsavgifter i Kunskapshuset och gatumark Gällivare centrum

En parkeringsutvärdering avseende den s.k. centrumtriangeln i Gällivare är gjord i samband med färdigställandet av Kunskapshusets parkerings-garage för att uppnå ett helhetstänk för prissättning både inom- och utomhus. När centrum bebyggs i större omfattning krävs nya lösningar för parkering.

I samband med utvärderingen fick samhällsbyggnads- och teknik-förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på parkeringsplatser och avgifter för kommunala utomhusparkeringarna. Reglerna är framtagna för att skapa ökad tillgänglighet för parkeringar för besökare i centrala Gällivare samt en attraktiv stadsmiljö.

Nu har du som medborgare chans att tycka till om parkeringsutredningen för centrala Gällivare

 

 Läs mer om förslaget och dialogmötet

 

Lämna era synpunkter skriftligen via

E-post till: sam@gallivare.se

eller post till:
Gällivare kommun
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
982 81 Gällivare

Senast den 5 juli 2020. Märk yttrandet med ”Parkeringsavgifter centrum”.