Blomlådor

Blomlåda

Sänkt hastighet är ett enkelt sätt att få en tryggare trafikmiljö. I bostadsområden kan blomlådor och farthinder vara en lösning. Nio av tio personer som blir påkörda av ett fordon som kör i 30 km/h överlever. Ökar hastigheten till 50 km/h överlever endast två av tio.

Blomlådor

Du har som privatperson möjlighet att ställa ut blomlådor på den kommunala gata där du bor, för att på så sätt sänka bilarnas hastighet och förbättra trafiksäkerheten i området. Som en följd av detta tillfredsställs behovet av ökad trygghetsfaktor för medborgare som bor i villaområden och längs efter bostadsgator.

Blomlådor får ställas ut mellan 1 juni - 1 oktober.

Sista datum för ansökan är 30 juni. Ansökningar som inkommer efter denna period tas upp till prövning nästkommande år. 

Så ansöker du

Efter att din ansökan kommit in

  • Gatuingenjören/Driftingenjören kommer att behandla ansökan och i samråd med kontaktpersonerna bestämma var blomlådorna ska stå. 
  • Kontakpersonerna ska se till att blomlådorna byggs enligt ritning och sköts enligt reglerna. 
  • Reflexer till blomlådorna (gula/blå, två stycken på varje låda) tillhandahålls av Driftenheten för gatuavdelningen inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. De ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktad mot respektive körbana.
  • Tillstånd får ni när villkoren är uppfyllda. 

Vid ytterligare frågor och funderingar kontakta oss.  

  

 Vid frågor och funderingar kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

Blomlådorna på följande gator har tillstånd från kommunen: 

Bangatan 9

Gruvbyggarvägen 1

Hermelingsvägen 11

Kattfotsvägen 4

Kattfotsvägen 13

Kyrkstugugatan 12

Magnetitvägen 4

Magnetitvägen 5 

Roslingsvägen 11

Safirvägen 8

Safirvägen 21

Silfwerbrandsvägen 10

Silfwerbrandsvägen 35

Skräddarvägen 30

Söderåsvägen 1

Tangostigen

Turkosvägen 8

Västra rundgatan 25

Vinbärsvägen 3

 

Blomlådor får ställas ut mellan 1 juni - 1 oktober.