Belysning

I Gällivare Kommun finns i dag ca 8000st ljuskällor varav ca 2300st representeras i landsbygden och ca 5700st i tätorten. Av dessa är ca 75 % kvicksilver, som enligt EU-direktiv ska sluta tillverkas och säljas 2015. Gatubelysningen är därför i en fas av förnyelse. Kvicksilverbelysning som nu finns i stor utsträckning uppfyller inte längre kraven för en trygg och attraktiv stad och kommer att fasas ut helt och hållet. Utbytet av armaturer har startat på något ställe och kommer att pågå de närmaste åren.

Ny teknik på gatubelysning ger mer ljus och förbrukar mindre energi.  I takt med att utbyte sker kommer fasvissläckning att upphöra då energibesparing görs med hjälp av bättre teknik istället för nedsläckning.  

Målet med belysningsplanen är att skapa en kvalitativ och god livsmiljö som stärker Trygghet, Trivsel, Tillgänglighet, Trafiksäkerhet samt lämnar utrymme för ny Teknik.

Dessa 5 T är grundpelarna för belysningsplanen. Det handlar om rätt ljus på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är inte vår närmiljö som behöver ljuset, utan vi människor. Det artificiella ljuset ska finnas för att hjälpa och tillfredsställa våra behov och vår upplevelse. Driftskostnaden ska vara så låg som möjligt utan att hämma och begränsa ovanstående mål. Till grund för framtagandet av belysningsplanen ligger ecodesigndirektivet, en författning som sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Du kan läsa mer om ecodesigndirektivet här.

Gatubelysning som finns där fastboende inte finns kommer att raseras och eventuell nyanläggning sker enligt riktlinje om nyanläggning av belysningspunkt. Läs mer om detta i belysningsplanen.Kontakt:

Felanmälan 0970-818 213

Du kan även göra din felanmälan här på hemsidan eller ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök på felanmälan Gällivare kommun.

Tänk på att även ange fastighetsbeteckning och ditt telefonnummer då du felanmäler belysning