Trafik & vägar

Vår verksamhet säkrar god kvalitet och säkerhet på gator och vägar för kommunen och dess medborgare. Vi driftar och underhåller kommunala gator och vägar med hjälp av våra egna medarbetare och entreprenörer.

 Detta kan du förvänta dig av oss:
  • Vi vinterväghåller, snöröjer och halkbekämpar samt tar upp sand och grus när vintersäsongen är över.

  • Vi åtgärdar skador och hål i ytskikt på våra gator och vägar.

  • Vi ordnar med trafikskyltar, allmänna parkeringar och parkeringstillstånd.

  • Vi hanterar kommunala belysningspunkter.

 

Detta förväntar vi oss av dig:
  • Att du följer trafik- och parkeringsregler.

  • Att du visar dina medtrafikanter hänsyn och följer lagstiftning.

  • Att du som fastighetsägare inte använder dig av gatuområde som upplag för exempelvis snö och trädgårdsavfall.

  • Att du som fastighetsägare säkerställer framkomlighet och säkerhet vid din fastighet.

 

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!

Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via www.gellivare.se, via app Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.

 

Under flikarna till vänster får du mer information om det som berör trafik & vägar i Gällivare.Felanmälan/Synpunkter:
Här kan du själv göra en felanmälan direkt på hemsidan.

Du kan även ringa vårt nummer för felanmälan: 0970-818 213
Ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök i appstore/playbutiken efter: felanmälan Gällivare

Vid frågor runt vägar, trafik och trafiksäkerhet kontakta:
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
Niklas Nyberg, driftingenjör
0970-818 000