Taxor och avgifter

Här har vi samlat Gällivare kommuns taxor och avgifter

Skip Navigation Links.
Collapse Fritid föreningarFritid föreningar
Taxa för bilbarnstolar.pdf
Taxa för uthyrning av flytvästar.pdf
Taxor för fritidsanläggningar.pdf
Collapse KulturKultur
Taxa för bildarkivet.pdf
Taxa för fjärrlåneavgift bibliotek.pdf
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten.pdf
Taxa för kulturskolan.pdf
Collapse Miljö och byggMiljö och bygg
Taxa för bredbandsrelaterade avgifter.pdf
Taxa för livsmedel och foderlagstiftning.pdf
Taxa för miljöbalken.pdf
Taxa för planbesked.pdf
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdf
Taxa Plan- och Bygglov.pdf
Collapse Räddningstjänst sotningRäddningstjänst sotning
Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service.pdf
Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service.pdf
Taxa för sotning.pdf
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE.pdf
Collapse ServeringstillståndServeringstillstånd
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd.pdf
Collapse Skola och barnomsorgSkola och barnomsorg
Taxa för försäljning av måltidskuponger.pdf
Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg.pdf
Taxa för uthyrning av skollokaler.pdf
Taxa och tillämpningsanvisningar för avgift i förskola, pedagogisk omsorg och skol- barnsomsorg.pdf
Collapse Stöd omsorgStöd omsorg
Taxa för avlastning-korttidsvård.pdf
Taxa för boende i familjehem_HVB.pdf
Taxa för boende vid studier på annan ort.pdf
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården.doc.pdf
Taxa för familjerådgivning.pdf
Taxa för färdtjänst.pdf
Taxa för förbrukningsartiklar.pdf
Taxa för hemtjänst.pdf
Taxa för kost inom socialt stöd.pdf
Taxa för kost.pdf
Taxa för medboende.pdf
Taxa för Pensionärsservice.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning.pdf
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen för.pdf
Taxa för trygghetslarm.pdf
Taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2022.pdf
Taxa för vård- och omsorgsavgift.pdf
Collapse TorghandelTorghandel
Taxa för torghandel.pdf
Collapse Trafik vägar torgTrafik vägar torg
Taxa för felparkeringsavgifter.pdf
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar.pdf
Taxa för transportdispenser 2022.pdf
Taxa för tätortstrafiken.pdf
ÄNDRING! Ingen motionssimning 11.00-12.00.png
Collapse Vatten avlopp avfallVatten avlopp avfall
Föreskrift ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare 2021.pdf
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2022.pdf
Taxa för avgift på Kavahedens avfallsanläggning.pdf
Taxa för renhållning.pdf
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar.pdf
Taxa för tömning av fettavskiljare.pdf
Taxa för tömnng av avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap.pdf
Collapse ÖvrigaÖvriga
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2021.pdf
Taxa för kopiering av allmän handling.pdf
Taxa för lotteritillstånd.pdf
Taxa för uthyrning av konferensrum Re-form.pdf