Taxor och avgifter

Här har vi samlat Gällivare kommuns taxor och avgifter

Skip Navigation Links.
Collapse Fritid föreningarFritid föreningar
Taxa för fritidsanläggningar.pdf
Taxa för uthyrning av bilbarnstolar.pdf
Taxa för uthyrning av flytvästar.pdf
Collapse KulturKultur
Taxa för bildarkivet.pdf
Taxa för fjärrlåneavgift.pdf
Taxa för kulturskolan.pdf
Taxa förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten.pdf
Collapse Miljö och byggMiljö och bygg
Taxa för bredband.pdf
Taxa för plan och bygglov.pdf
Taxa för planbesked.pdf
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdf
Taxa livsmedel och foderlagstiftning.pdf
Collapse Räddningstjänst sotningRäddningstjänst sotning
Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.pdf
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service.pdf
Taxa för sotning.pdf
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE.pdf
Collapse ServeringstillståndServeringstillstånd
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd.pdf
Collapse Skola och barnomsorgSkola och barnomsorg
Taxa för avgift förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.pdf
Taxa för försäljning av måltidskuponger till personal.pdf
Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg.pdf
Taxa för uthyrning av skollokaler.pdf
Collapse Stöd omsorgStöd omsorg
Taxa för avlastning- korttidsvård.pdf
Taxa för boende i familjehem.pdf
Taxa för boende vid studier på annan ort.pdf
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården.pdf
Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten.pdf
Taxa för färdtjänst.pdf
Taxa för förbrukningsartiklar.pdf
Taxa för hemtjänst.pdf
Taxa för kost inom socialt stöd.pdf
Taxa för kost.pdf
Taxa för medboende.pdf
Taxa för Pensionärsservice.pdf
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen.pdf
Taxa för trygghetslarm.pdf
Taxa för vård och behandling inom missbruksvården.pdf
Taxa för vård- och omsorgsavgift.pdf
Taxa tillfällig dödsboförvaltning.pdf
Collapse TorghandelTorghandel
Taxor för torghandel.pdf
Collapse Trafik vägar torgTrafik vägar torg
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser.pdf
Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner.pdf
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar.pdf
Taxa för timparkering och laddning av elfordon.pdf
Taxa för tötortstrafiken.pdf
Collapse Vatten avlopp avfallVatten avlopp avfall
Mottagningstaxa Kavahedens avfallsanläggning 2023.pdf
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för hushållsavfall.pdf
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar.pdf
Taxa för tömning av fettavskiljare.pdf
Collapse ÖvrigaÖvriga
Taxa för kopiering av allmän handling, samt digitalisering av pappershandling 2023.pdf
Taxa för lotteritillstånd.pdf
Taxa för uthyrning av konferensrum Re-form 2023.pdf