Utsatt för våld

Du som
• känner dig rädd och hotad
• upplever att du anpassar ditt beteende efter mannen
• känner att du blir kontrollerad eller isolerad
• har blivit slagen
• har tvingats till sexuella handlingar mot din vilja

…det är inte ditt fel att du blir utsatt, du är inte ensam i din situation, du kan få hjälp!

Det finns hjälp och stöd att få för att förändra din situation. Socialtjänsten i Gällivare erbjuder dig:
• rådgivande samtal
• stödsamtal
• stöd i din föräldraroll
• stöd till dina barn
• ekonomisk hjälp
• hjälp med boende
• hjälp med myndighetskontakter

Tolk: Om du inte talar svenska, har talsvårigheter eller en allvarlig hörselnedsättning har du rätt till gratis tolk under utredningen hos polisen och under rättegången. Detsamma gäller vid kontakter med olika myndigheter, t.ex. socialtjänsten.

Som anhörig eller bekant kan du även få råd om hur du kan stötta en kvinna som är utsatt. Vi hjälper och stödjer även barn som berörs i situationen. Om du blir utsatt för hot eller våld, kontakta socialtjänsten för att prata med någon som lyssnar och tror på din berättelse.

Våld mot kvinnor är ALLTID ett brott. Gör en polisanmälan.

Läs gärna dokumentet "Varningssignaler och råd" som du hittar till höger, under relaterade länkar.

I Gällivare kan vi erbjuda gruppverksamheten och enskilda samtal efter modell från Utväg. (Mer information hittar du här).

Information om Trappan-samtal som ges till ungdom upp till 20-årsåldern,
hittar du här: (Trappan-info 201405).