Trappan-samtal för barn/ungdom

Socialtjänsten i Gällivare kan inom ramen för pågående samverkansprojekt mot våld i nära relationer  även erbjuda krissamtal åt ett barn/ungdom som bevittnat våld eller själv upplevt våld. Syftet är att barnet ska få bearbeta den traumatiska händelsen i samtalen och därigenom kunna lämna traumat bakom sig. Även om våldet upplevts för en tid sedan kan samtalen genomföras.

Krissamtalen bygger på ”Trappan-modellen”.

Trappan-modellen utgår ifrån tre steg.

  • Kontakt
  • Rekonstruktion
  • Kunskap

Samtalen pågår mellan tre till tiotalet gånger och pågår ungefär en timma. Samtalen sker alltid enskilt med samtalsledaren.

Mer information om Trappan-samtal finner du i denna informationsfolder (Trappan-info 201405) där du också hittar kontaktuppgifter till Trappan-samtalare. Du kan också  kontakta Gällivare kommun på 0970-818 000 och be om att bli kopplad till socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen.