Barn som bevittnat eller själva utsatts för våld

Att bevittna våld innebär att:
* Se våld
* Höra våld
* Se våldets efterverkningar  (blåmärken, sönderslaget hem osv)
* Känna av stämningen i hemmet (att våldet "ligger i luften", ansiktsuttryck osv)

De allra flesta barn är medvetna om vad som sker även om föräldrarna inte tror att de märker något. Barn märker fort när något inte stämmer i familjen men det är inte alltid de visar det eller ger uttryck för sina känslor. Att ett barn mår dåligt kan istället visa sig via deras beteende eller i lek.

Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld
Det är viktigt att berätta för barn att våldet inte är deras fel och att de har rätt att känna som de gör. Det är viktigt att barn som behöver det får stöd och hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina upplevelser. Socialtjänsten är skyldig att särkskilt uppmärksamma barns behov och verka för att tillgodose barns behov av trygghet och god omsorg. 

Socialförvaltningen i Gällivare erbjuder stöd till barn som bevittnar våld i form av:

  • Stödsamtal
  • Trappan-samtal
  • Kontaktperson
  • Förstärkt kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Jourhem
  • Familjehem


Vid misstanke om att ett barn far illa kontakta barn- och ungdomsgruppen. Kontaktuppgifter till de olika handläggarna hittar du under rubriken stöd till barn, ungdomar och deras familjer under stöd och omsorg.

Vid mycket akuta ärenden dagtid rörande barn- & ungdomar ring 0970-818 000.

Vid akuta ärenden på kvällar och helger ring kommunens socialjour 0970-818 212.