Synpunkter & klagomål

Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom socialförvaltningen. Berätta vad du tycker är bra, berätta vad vi kan göra bättre!

Vi är tacksamma för att du framför dina åsikter till oss då det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter går vidare till berörd chef. Du kommer att få en återkoppling på de synpunkter du har lämnat av berörd chef. Om du vill, kan du skriva till oss utan att lämna ditt namn. Nackdelen är att det då inte blir möjligt för oss att återkomma till dig och berätta hur vi följt upp dina synpunkter!

Här nedan hittar du en ifyllningsbar blankett, du når den genom att klicka på bilden. Börja med att spara ner blanketten i din dator. Fyll sedan i den och skicka den per e-post till socpost@gallivare.se. Du kan också fylla i den, skriva ut den och skicka den portofritt till adressen på baksidan av dokumentet.

 Synpunkter & klagomål