Stöd till vuxna

Du som har ett riskbruk, eller vet att du är beroende, oavsett om det gäller alkohol, droger eller spel kan få hjälp hos oss i vuxengruppen om du är över 18 år. Olika personer behöver olika stöd och hjälp. Tillsammans pratar vi igenom din situation och vad du behöver, för att göra en förändring. Vi har program såsom CRA , ACRA, och ÅP som kan hjälpa dig hitta strategier att ändra din livsstil rörande alkohol och droger. Sedan vad gäller spelberoende har vi ett program som heter Spelfriheten som vi kan erbjuda dig som har problem med spel om pengar. Dessa insatser är behovsprövade och beslut fattas av socialsekreterare.

Vi kan erbjuda det vi kallar råd- och stödsamtal samt MI5v, en möjlighet att träffa oss vid upp till fem tillfällen, utan att vi för dokumentation. Du kan således vara anonym. 

Vuxengruppens socialsekreterare utreder också behov av insatser till personer över 18 år med psykiska funktionshinder. De insatser som kan ges är särskilt boende, boendestöd och daglig verksamhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar här.

Förslag på webbsidor
Alkohol och droger

Alkoholprofilen 
CAN
MI  
CRA 
ÅP 
MI5v,

Spelberoende

Stödlinjen.
Spelberoendes riksförbund
Folkhälsomndigheten -SPEL

 

 
Under sidan Frivilliga resurser finner du ytterligare information om olika stödgrupper.Vuxengruppen:

Tel:0970-818 000 (Vx)

Träffas säkrast måndag till fredag kl 8.30-9.30,

samt gemensam tellefontid måndag till torsdag 15.00-16.00,

fredager 13.00-14.00

____________________________

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
982 81 GÄLLIVARE

Besöksadress:
Tingshusgatan 8-10