SAVO

Verksamhetsbeskrivning SAVO

SAVO erbjuder meningsfullt och utvecklande arbete till funktionsnedsatta. Vi stödjer individerna att kunna utföra de arbetsuppgifter som finns och strävar efter att hitta arbetsuppgifter och arbetsplatser utifrån individens vilja, intresse och resurser.
Vi håller till på vår verkstad i industrihuset Hjortronet där vi utför tillverkningsarbeten till olika lokala industriföretag. På verkstaden utför vi även olika demonterings- och återvinningsarbeten för kommunen såsom möbler och elektronik. Vi samarbetar med företag, föreningar/organisationer, landsting och olika kommunala verksamheter. Vi utför även arbeten på företag där individen själv eller med hjälp av handledare utför arbetsuppgifter. Vi åtar oss också större arbeten som vi utför i grupp med handledare.

Metod

Vi arbetar efter supported employment metoden som innebär individuellt stöd för den som vill utvecklas för att nå en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Som ett led i den strävan kan vi erbjuda arbete med stöd på våra olika verksamheter inom arbetsmarknadsenheten, Alltinget, Serviceverkstan, Textilverkstan, Café och Pensionärsservice.


Kontakt
Verksamhetsledare
Malin Landström
Telefon: 0970 - 81 87 38
SAVO
Telefon: 0970 - 81 82 31