Rosen

Vår verksamhet skall:
• utgå från varje individs behov, förutsättningar, önskemål och intressen.
• arbeta för att bibehålla/förbättra medarbetarens funktion och förmåga.
• stärka medarbetarens utveckling och självförtroende.
• stimulera medarbetarens alla sinnen.
• ge medarbetaren meningsfull sysselsättning och gemenskap.
• ge medarbetaren möjlighet att arbeta både individuellt och i grupp.
• samverka med olika företag på orten genom att medarbetarna utför arbetsuppgifter åt företagen.
• ha en fast struktur som innebär att medarbetaren vet vad man ska göra, när man ska göra det och med vem.
• ha en kommunikativ miljö. Tex. Vi skapar små arbetsgrupper, kommunikationen i centrum hela dagen i alla aktiviteter.

 

Verksamhet
Vi utför olika arbetsuppgifter på Rosen samt samarbetar med olika enheter inom kommun, föreningar och företag i samhället.
Exempel på verksamhet:
• Butik: Vi säljer "varor" som vi har tillverkat, betongföremål, handgjort papper m.m.
• Coop nära: där vi plockar upp varor.
• Kupans secondhand: Vi hämtar, tvättar, stryker och lämnar tillbaks till kupan.
• Återvinningsholkar: Vi tömmer holkarna runt om i samhället två gånger i veckan, på glödlampor, batterier samt elektronik, sorterar sedan detta på Kavaheden.
• Noteringslappar: Vi klipper noteringslappar av gamla kopior, lägger i askar som vi dekorerar med handgjort papper. Dessa levereras till enheter i kommunen.
• Vi tar bort klammer från dagstidningar, dessa levereras till Djurmagazinet, Kupan, Alltinget samt vid behov till hunduppfödare. Tidningarna används till inslagning av olika föremål samt till valpkullar.
• Gällivare Museum: Vi lämnar handgjort papper som säljs på muséet.
• Ica Kvantum: plocka upp varor.
• Driver Handikappomsorgens café på Forsgläntan.
• Dollarstore: prismärka samt plocka upp varor.
• Salong L, Mia och Maarit och Stinas: tvätta, vika och rulla handdukar.
• Epiroc: tillverka fästen för hydraulslangar.
• Demontering av datorer och koppartråd i samarbete med Savo.
• Färg och form: Vi arbetar med olika material efter olika teman enskilt eller i grupp.
• Läsning: Vi har högläsning i grupp och läser intressanta böcker, dagstidningen eller läser lättlästa böcker själva.
• Data/Ipad: Vi arbetar med ordbehandling och olika spel.
• Matlagning: planering, inköp, disk och städning efteråt.
• Lokalvård: Medarbetarna har ansvar för att städa olika delar av lokalen samt sina arbetsrum.
• Fysisk aktivitet av olika former: promenader, gym, rörelse/träningsprogram.
• Vi sköter om utomhusmiljön: snöskottning vintertid samt krattning och skräpplockning sommartid.
• Vi uppmärksammar traditioner under året.

Vi har husmöten 1 g/mån där bland annat arbetsmiljön, förslag på aktiviteter och annat som är aktuellt tas upp.
Att åka på utflykter eller grilla utanför dagliga verksamheten är andra aktiviteter som vi gör vid enstaka tillfällen.