Höken

Höken är beläget i centrala Gällivare.

Målbeskrivning
Målet med verksamheten är att ge den enskilde en meningsfull, strukturerad och individanpassad  sysselsättning, som efterliknar ett förvärvsarbete i möjligaste mån.
Vi arbetar för att främja individens medbestämmande & självständighet, bl.a genom att ha sk. husmöten där aktuella frågor tas upp.

Verksamhetsprofil
I vår verksamhet använder vi individanpassade metoder baserade på aktuell forskning om arbete med utvecklingstörning, autismspektrumtillstånd eller annat neuropsykiatriskt funktionshinder.
De enskilda arbetar efter individanpassade scheman och arbetsbeskrivningar.

Arbetsuppgifter är skiftande. Några exempel på dem är:

Arbete på Ica och Röda korset 
Miljöarbete i Gällivare Kommunhus
Städning av miljöstationer inom samhället
Demontering och återvinning av material              
Biltvätt                                                                                                 
Städningsarbete
Vaktmästeriarbeten
Köksarbeten som bakning med mera
Vävning
Tillverkning av armband

Vi jobbar även med fysiska aktiviteter så som sjukgymnastik, gymnastik och promenader, samt använder olika slags sinnesstimuleringar så som bild, form, musik, massage och avslappningsövningar.