Daglig verksamhet (SoL)

Dagverksamheten kan erbjuda meningsfull sysselsättning genom cafe´verksamhet med ex bakning, snickeriarbete och skinn- och hobbyarbete till försäljning. Vi bedriver även verksamhet i kommunhusets fik samt sköter tömning av källsorterat avfall i kommunhuset.

Under vinterhalvåret är utegruppen aktiv i snöskottning och sandning och under vår och sommar sköter gruppen om gräsklippning av vissa områden inom kommunen.

Ett område som är under utveckling är sysselsättning inom kommunens arbetsmarknadsavdelning där socialt stöd är delaktiga i biltvätten och återvinning av möbler samt olika servicearbeten.

Dagverksamheten finns även till för dig som vill ha meningsfull fritid med social kontakt tillsammans med andra, för att spela bingo, innebandy, bastubad, utflykter eller bara umgås.