Sysselsättning och arbete

Socialtjänsten SoL erbjuder efter behovsprövning dagverksamheter med tillgång till aktiviteter och träning utifrån individuella behov. Rätten till daglig verksamhet enligt LSS har den som tillhör personkrets 1 och 2. LSS reglerar rätten till dagligverksamhet för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig.

Det är vår strävan att den enskildes behov av sysselsättning ska styra vilket utbud och innehåll vi ska ha i verksamheterna. Varje individ skall genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka och utforma innehållet i den dagliga verksamheten. Detta innebär att verksamheten ständigt förändras och utvecklas.

Den dagliga verksamheten kan vara förlagd till någon av enheterna, ute på företag eller inom offentlig verksamhet.